Werkwijze

Nadat u telefonisch of via de mail contact met mij hebt opgenomen, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Van te voren stuur ik u via de mail een intakeformulier. Dit intakeformulier ontvang ik graag een aantal dagen voor het intakegesprek van u terug.

Intakeprocedure:
Het traject begint met het intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats zonder de aanwezigheid van het kind. Het van te voren ingevulde intakeformulier vormt de leidraad voor het gesprek..
Ik probeer een helder beeld te verkrijgen uit alle informatie die u mij geeft.
Samen formuleren wij dan zo concreet mogelijk de coach/hulpvraag. Daarna wordt besloten of we een traject ingaan en/of dat er mogelijk ook andere hulp nodig is voor u en uw kind.
Tijdens de intake wordt het doel vastgesteld en de verwachtingen uitgesproken. Daarnaast werk ik met een coachingsovereenkomst, ik vraag u deze te ondertekenen.

De coachingsfase:
De kindercoach werkt vooral oplossingsgericht en in een kortdurend traject met het kind.
Het kindercoachtraject bestaat uit een aantal sessies met het kind. Vaak zijn dit ongeveer 5 sessies, maar soms ook meer of minder. De ouders zijn hier, in principe, niet bij aanwezig. Hier kan van worden afgeweken indien het voor de voortgang van het traject beter is, dat de ouder(s) wel aanwezig is (zijn). Door middel van het voeren van coachingsgesprekken gecombineerd met speelse elementen en werkmethoden wordt aan de coachvraag gewerkt. Samen ontdekken we welke kwaliteiten en krachten het kind in zich heeft en hoe deze te gebruiken in de situaties die voor het kind moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces.

De eerste sessie is een nadere kennismaking met uw kind, waarbij de coach/hulpvraag met hem/haar besproken wordt. Als de coachvraag van u en uw kind verschillend is, staat de coachvraag van uw kind voor mij centraal. Er zal eerst worden gewerkt aan een vertrouwensband tussen uw kind en de kindercoach. Vanuit veiligheid en vertrouwen kunnen we gaan opbouwen.Vervolgens gaan uw kind en ik aan het werk tijdens de sessies. We werken oplossingsgericht en passend aan de wensen van het kind. Soms geef ik ook opdrachtjes mee naar huis die uw kind, eventueel samen met u, mag uitvoeren. Het is belangrijk dat uw kind hierin gesteund wordt. Tijdens de sessies werk ik met verschillende spelvormen en methoden, passend bij uw kind. Bijvoorbeeld:

  • COACHEE!-spel: vragen en opdrachten in spelvorm rond 6 verschillende thema’s
  • Kids’ Skills: methode om op speelse wijze vaardigheden te ontwikkelen bij kinderen
  • Luister en zie mij: stappenplan en spel voor gesprekken met (hoog)begaafde kinderen
  • Spel:  rollenspel, imitatiespel, tekenen, schilderen, handpoppen, verhalen, prentenboeken

spel-300x278

Na ongeveer 5 sessies volgt er een voortgangsgesprek en van hieruit wordt gekeken of er nog meer sessies nodig zijn om een bevredigend antwoord op de hulpvraag te kunnen krijgen, of dat het traject afgerond kan worden.

De evaluatie:
Aan het eind van het traject, volgt er een evaluatiegesprek. Hierin bespreken we hoe het nu gaat met uw kind en hoe het traject verlopen is: wat hebben we gedaan en hoe voelt uw kind zich daarbij. Mogelijk volgt er dan indien nodig/gewenst nog een vervolgtraject.

mgyR9gI