Leerondersteuning

Begeleiding voor kinderen die moeite hebben met: spelling, rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, spreekbeurt, werkstuk, plannen, organiseren, werkhouding.

Kinderen van groep 3 t/m 8 (6-12 jaar) die extra aandacht en tijd nodig hebben bij de inoefening en het begrijpen van lesstof kunnen bij KindercoachingLeek leerondersteuning krijgen. Ook voor kinderen die door bepaalde belemmeringen, zoals faalangst of concentratietekort, last ondervinden bij het leren.

De leerstof van school wordt tijdens leerondersteuning herhaald en extra geoefend.                     Pre-teaching is ook een mogelijkheid. Hierbij worden de komende lessen die uw kind op school krijgt alvast doorgenomen.

mhAT2b2