Kindercoaching

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende hulpverlening. Het is een vorm van coaching die aansluit bij de belevingswereld van het kind. We gaan uit van een oplossingsgerichte manier van denken, waarbij het kind gestimuleerd wordt om zelf een oplossing te vinden. Het is de bedoeling om het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, in zijn eigen kracht te zetten. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan!

mE2mQMu

Voor wie?

 • kinderen die gevoelig zijn/hoogsensitief zijn
 • kinderen die onzeker zijn en een negatief zelfbeeld hebben
 • kinderen die negatief gedrag vertonen
 • kinderen die last hebben van boosheid/driftbuien
 • kinderen met concentratieproblemen
 • kinderen die gepest worden of zelf pesten
 • kinderen die zich bevinden in een echtscheidingssituatie
 • kinderen die last hebben van stress
 • kinderen met slaapproblemen/nachtmerries
 • kinderen met (faal)angst
 • kinderen die het moeilijk vinden om hun emoties te uiten